sarkofagas info

Laidojimo kriptos/sarkofagai (angl. burial vault burial liner, grave vault, grave liner)

Laidojimo kriptos/sarkofagai išsivysčiusiose šalyse naudojamos jau kelis šimtmečius. Lietuvos istorijoje taip pat minimas toks žmonių laidojimo būdas.

Sarkofago privalumai:

  1. Pagrindinė priežastis, dėl ko laidojimui buvo pradėti naudoti sarkofagai, tai kūno apsaugojimas nuo aplinkos poveikio. Visi mediniai karstai nuo grunto poveikio deformuojasi ir lūžta, kūnas yra veikiamas gruntinio vandens ir organizmų poveikio. Tuo tarpu betoninis sarkofagas atlaiko grunto poveikį bei vandens poveikį.

  1. Šiais laikais atsirado papildomas faktorius – tai gruntinio vandens užterštumas, tankiose kapavietėse yrant tūkstančiams kūnų, į gruntą patenka nuodingos medžiagos, jos užteršia vandenį, kurį mes geriame.
  2. Kaina – žemės kainai didėjant, kapinyntai tapo kompaktiškesni. Sarkofaguose galima laidoti 1-2-3-4 tarpusavyje nesusietais aukštais, įrengimo kaštai įrengiant naujas kapavietes smarkiai sumažėja, nes iškart įrengiamos tūkstančius vietų turinčios kapavietės per labai trumpą laiką.
  3. Kūno irimas. po žeme kūnas turi galimybę mumifikuotis (neirti), dažniausiai taip nutinka molinguose gruntuose, kur nėra deguonies. Sarkofage kūno irimas vyksta dėl to, kad jame yra oro.